روش های کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش sidoسیدو

http://sidonline.ir/files/shopLogo/AdminLogo_2014-10-17-13-56-50-79.png

1) ارسال و فروش فایل

2) بازاریابی فایل وکسب درآمد

3) تمامی فایل های بازاریابی با یک ساب دامین در اختیار بازاریاب و فروشنده قرار داده می شود.

4)امکان پارک دامین و ساب دامین فروشنده و بازاریاب

5) کدهای تبلیغاتی به صورت:فروشگاهی،پاپ آپ،متنی و لینک باکس

سیدو یکی از سیستم های قدرتمند همکاری در فروش فایل با امکانات گسترده می باشد .

6) کسب درآمد از زیر مجموعه گیری

7) ترجمه مقالات

و...

جهت ثبت نام در سیستم همکاری در فروش سیدو کلیک فرمائید

Learning to monetize online collaboration system through the sale of Seydou file


Methods of working in sales revenue sido Seydou


1) Send all files

2) Marketing Vksb file income

3) All files in a sub-domain of marketing marketer and seller can be placed.

4) the domain and sub-domain seller and marketer Park

5) promotional codes are: store, pop-ups, text and links box

Seydou one of the most powerful systems working in sales with extensive facilities is file.

6) income from the collection of

7) Translation of articles

And ...

To register, click on the system working in sales Seydou