روش های کسب درآمد از فیس نما:

1) کسب امتیاز از بازدید

2) کسب درآمد از سیستم پاپ آپ

3)کسب درآمد از سیستم پست ثابت

جهت ثبت نام در فیس نما کلیک کنید


Income from weighty social network Facenama thumb (the largest social network )
Making money from social network Facenama thumb

Ways to make money from Facenama View:

1) points of views

2) income from the pop-up system

3) income from fixed-mail system

To register, click on Facenama thumb
From the Internet's virtual business site http://kasbokarmajazi.ir/