کسب درآمد از فروشگاه شارژ هزار شارژ


روش کسب درآمد و امکانات 1000 شارژ

1) کسب درآمد از فروش شارژ

2) کسب درآمد از زیر مجموعه

3)شارژ تمامی اپراتورهای ایران

4) دامین اختصاصی برای فروشگاه

5)سیستم دریافت نسخه چاپ شارژ

6)اختصاص رایگان برنامه اندروید برای هر فروشگاه


ورود به سایت1000 شارژ