کسب درآمد از سایت انجام کار و پروژه آزاد فریلسری کارک

نحوه کسب درآمد از سایت کارک

شما با توجه به توانایی های خود درخواست های سفارش دهندگان را انجام می دهد.

دنبال کار هستید؟ فریلنسر کارک شوید

با کارک، در خانه و روی کاری که دوست دارید کار کنید

در کارک سه روش برای کسب درآمد وجود دارد :

روش اول : انجام پروژه ها
لیست پروژه ها را مرور کنید و روی پروژه ای که می توانید انجام دهید پیشنهاد ارسال کنید.
با ثبت نام در سایت و انتخاب مهارت هایتان ما پروژه های جدید را برای شما ایمیل می کنیم.

روش دوم : ایجاد سرویس
یک سرویس (کار مشخص با قیمت مشخص) ایجاد کنید و منتظر سفارش کارفرمایان باشید.
روش سوم : معرفی ما ما را با لینک و بنر مخصوص خود به دیگران معرفی کنید و با پرداخت های اعضای دعوت شده پورسانت بگیرید