کسب درآمد از رسیستم همکاری در فروش فایل نیک همکار

sing


روش های کسب درآمد در نیک همکار:

1) آپلود و فروش فایلهایتان

2) فروش و بازاریابی فاییل های دیگران

3) زیر مجموعه گیری که به ازای فروش زیر مجموعه درصدی به حساب شما واریز می گردد.


جهت وزود به سایت و کسب درآمد کلیک کنید

http://nikhamkar.ir/