شرکت‌ها یا گروه‌های سرمایه‌گذار خطر پذیر یا به اصطلاح Venture Capital ، متشکل از افراد یا بنگاه‌هایی هستند که در مراحل اولیه یک کسب‌وکار، سرمایه گذاری می‌کنند. به دلیل این که یک استارتاپ هنوز پایداری مالی ندارد و خطر از دست رفتن سرمایه در این مرحله خیلی زیاد است به این روش مشارکت، “سرمایه گذاری جسورانه” یا “سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر” نیز اطلاق می‌شود.

نقش سرمایه‌گذاران خطر پذیر در تامین منابع مالی خلاصه نمی‌شود، آنها نسبت به وضعیت عملکردی شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود موضعی انفعالی دارند. این سرمایه‌گذاران بدلیل مشارکت در مالکیت شرکت‌های نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد می‌دانند و بیشترین سعی را دارند که با کمک به

شرکت‌های سرمایه گذاری منابع مالی و خدمات مدیریتی را در اختیار شرکت های در حال رشد قرار داده و آن‌ها نیز از این امکانات به منظور توسعه دانش فنی و تولید محصول یا خدمات خود استفاده می‌کنند. شرکت سرمایه گذار را VC فرم (VC Firm) و به سرمایه ای که به شرکت در حال رشد داده می شود سرمایه مخاطرپذیر (Venture Capital) گفته می‌شود.

این موضوع در مورد همه شرکت های vc صدق نمی‌کند و بیشتر مربوط به شرکت‌هایی است که به شیوه شتاب‌دهنده‌ها یا مراکز رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت های مخاطره پذیر دیگری هستند که صرفا حمایت مالی از کسب‌وکارهای نوپا دارند و در مسائل مدیریتی و اجرایی آنها مداخله نمی‌‌کنند.

این منابع بیشتر در شرکت‌های جوان و نوپایی سرمایه گذاری می‌شود که رشد سریع دارند و بطور ذاتی به واحدهای اقتصادی مهمی تبدیل می‌شوند. اما تشخیص این توان ذاتی به کار ساده ای نیست زیرا ممکن است این شرکتها در مراحلی باشند که هنوز هیچ محصول واقعی یا بنگاه سازمان یافته‌ای وجود نداشته باشد.

وجود منابع مالی به تنهایی برای ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر کافی نیست، مدیران این شرکت‌ها افراد با تجربه‌ای هستند که در حوزه کاری خود توان بالایی در تحلیل و پیش‌بینی یک‌ کسب‌وکار دارند، شم اقتصادی و قدرت ارزیابی این سرمایه‌گذاران است که پوشش قابل توجهی بر میزان ریسک انجام شده در مجموع پروژه‌های آنان دارد.

این سرمایه‌گذاران عمدتا بر روی ایده‌های خلاقانه، تیم‌های اجرایی متخصص و شرکت‌هایی که به تکنولوژی جدیدی دست پیدا کرده‌اند علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند و در همه ‌جای دنیا یکی از زنجیره‌هایم هم تأمین منابع مالی کارآفرینی به حساب می‌آیند به شکلی که در بعضی از حوزه‌ها مانند فناوری اطلاعات بسیار تاثیرگذارتر از بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ مالی هستند.

منبع نت استارت