تاکنون استاتید و سخنرانان زیادی در حوزه آموزش تجارت الکترونیک فعالیت داشته و مطلب ارائه کرده اند اما به جرأت می توان گفت که حسین زینی وند اولین سخنران و مدرسی است که به صورت حرفه ای و تخصصی به آموزش تجارت الکترونیک، درآمد و کسب و کار اینترنتی پرداخته است.

سایت رسمی آقای زینی وند یعنی تاجر الکترونیک پر است مطالب، ویدئو و آموزشهای مرتبط با کسب و کار و درآمد اینترنتی. زینی وند در بخشهای مختلف حوزه تجارت الکترونیک از قبیل برند سازی وب، بازاریابی و تبلیغات اینترنتی، فروش و مهارت های آن در اینترنت، کارگاهها و همایشهای زیاد داشته و آموزش های زیادی ارائه کرده است.

آموزش تجارت الکترونیک

از نکات برجسته سایت تاجر الکترونیک ویدئو های حضور زینی وند در رسانه ها و همایش های متعدد است. شما هم مانند سایر کارآفرینان در راه اندازی یک منبع درآمد اینترنتی با چالش ها و مسائل زیادی روبرو خواهید شد و فقط در صورتیکه به علم این کار آشنایی داشته باشید به خوبی از پس آن برخواهید آمد، از دانش و تجربه اساتید این رشته خصوصا استاد زینی وند استفاده کنید تا با هزینه کمتر و زمان کوتاهتری به ایده خود، ماهیت تجاری بدهید.

سایت رسمی استاد زینی وند: www.zeinivand.ir

منبع نت استارت


fhnmgf