سایت خلاق باش همانطور که از اسم آن می توان حدس زد در زمینه آموزش، مشاوره و ایده های خلاقانه فعالیت می کند. سایت از بخشهای مختلفی چون سرزمین ایده، مقالات و کتب آموزشی تشکیل شده است. خلاق باش در بخشی از معرفی کوتاه خود می گوید: اینجا جایی است برای کسانی که در روزمرگی خود دچار تکــرار شده اند.

آموزش خلاقیت عنوان جدیدی نیست اما امروزه اساتید، منابع و سایت های بسیاری به صورت تخصصی به آموزش و ارائه ایده های خلاقانه می پردازند که این رویکرد تخصصی و نگاه به خلاقیت به عنوان یک دانش مستقل نسبتا در ایران جدید است. خلاق باش هم یکی دیگر از این سایت هاست که به تازگی راه اندازی شده است و چنین هدفی را برای خود برگزیده است.

آدرس خلاق باش: http://khalaghbash.ir

منبع : نت استارت