دانلود نمونه گزارش کارورزی رشته حقوق ثبتی

قیمت: 1000 تومان

دانلود گزارش کارورزی حقوق ثبتی دانشگاه هاکه شامل تمامی روزها به تفکیک می باشد
آشنای بازمان کار دفتر خانه ورود و خروج
انجام مسئولیت های ثبتی - حقوقی دفتر
آشنایی با دفتر رپورتوار
بررسی فرم های دفتر خانه
بررسی مسئولیت های سر دفتر
بررسی انواع اسناد ثبتی
تعداد صفحات 8 صفحه
به تفکیک روزهای هفته

فقط با 1000تومان

خرید        سوال از فروشنده

نکته : این یک محصول بعلت اعتبار ناشر و مسئولیت پذیری فروشنده درسایت کسب و کار مجازی اجازه انتشار دارد.به محض خرید و دانلود درفایل شماره تماس،ایمیل و مشخصات کامل فروشنده نمایش داده می شود.