راهنمای ثبت شرکتها

برای اطلاع از جدیدترین قوانین ثبت شرکتها در ایران به آدرس زیر در سایت اداره ثبت اسناد و املاک کشو مراجعه نمائید:

راهنمای مراجعین ثبت شرکتها

آدرس:

http://www.sabt.gov.ir/GDocuments/GnrDocs.aspx?Type=6

 

آدرس سایت اداره ثبت اسناد و املاک کشور:
www.ssaa.ir

 

راهنمای مراجعین ثبت شرکتها


معرفی NGOها

منبع : http://karafarini.ir/page.aspx?13