تایپا ایران مرکز تخصصی تایپ
درباره تایپایران

تایپایران بخشی از مجموعه سایت های کارایران است. این بستر جهت انجام پروژه های تایپ به صورت تخصصی و کارآفرینی تایپیست های مختلف از سراسر کشور جهت انجام پروژه ها به صورت دورکاری می باشد. تخصصی بودن سایت در این زمینه باعث وجود امکانات و قابلیت های تخصصی می شود که سایت با برپایی آزمون های آنلاین تخصصی و سایر معیارهای اعتبارسنجی و راستی آزمایی در به انجام رساندن پروژه های تایپ با حداکثر نتیجه گام بردارد.


اولین و بزرگترین مرکز تخصصی تایپ در ایران

در تایپایران می توانید پروژه های تایپی را انتخاب و کسب درآمد کنید

کسب درآمد با تایپ
آدرس:
http://typeiran.com/