کسب درآمد از راه دور پونیشا

در پونیشا عضو شوید و با توجه به توانایی هایتان ،برای کسب درآمد پروژه ها را انتخاب و به انجام برسانید.همچنین با معرفی اعضا جدید به پونیشا کسب درآمد می کنید البته5,000 تومان برای هر معرفی که عضویت خود را ارتقا دهد یا تمدید کند.

اگر شما در هریک از موارد زیر توانایی دارید یقین داشته باشید می توانید در پونیشا به درآمدی مطلوب برسید.

چطور در پونیا کار کنید:

شما می‌توانید به عنوان یک فریلنسر در پونیشا فعالیت کنید. عضویت خود را ارتقاء دهید و مهارت‌های خود را ویرایش کنید تا بتوانید برای انجام پروژه‌هایی که مهارت انجام آنها را انتخاب کرده اید پیشنهاد ارسال کنید.

علاوه بر داشتن تخصص در مهارت خود، شما می‌بایست در جذب کارآفرین و معرفی خود نیز مهارت داشته باشید.شما می‌بایست بتوانید کارآفرین را متقاعد کنید که شما بهترین فرد برای انجام پروژه وی هستید. در مورد فریلنسینگ Freelancing، پرسنال برندینگ Personal Branding و مارکتینگ Marketing بیشتر مطالعه کنید. پروفایل خود را در پونیشا تکمیل کنید و با انجام به موقع و دقیق پروژه‌ها و با گرفتن رتبه و نظر مناسب از کارآفرین، برای خود اعتبار به دست آورید تا این اعتبار در گرفتن پروژه‌های بیشتر و با کیفیت‌تر، به شما کمک کند.


اطلاعات بیشتر در پونیشا

http://ponisha.ir