سامانه جمع سپاری و حمایت یابی کسب و کار با فاندوران

فاندوران بستری را فراهم کرده تا افراد ایده های خلاقانه خود را به دیگران معرفی کنند تا آنها در ازای دریافت پاداش های مشخص از پروژه هایشان حمایت مالی کنند.
فاندوران یک بستر سرمایه‌پذیری جمعی (crowdfunding) است. افرادی که در زمینه‌‌ی هنر، فناوری، طراحی محصول، آی تی و امور اجتماعی و خیریه فعال هستند و ایده‌های خلاقانه دارند، برای پروژه خود در فاندوران کمپین طراحی می‌کنند و شروع به جذب حمایت‌های مالی از مخاطبان فاندوران می‌کنند. پشتیبانان در ازای دریافت پاداش‌های مشخص، از کمپین‌های فعال در فاندوران حمایت می‌کنند.

فاندوران در شهریور 93، با تمرکز بر روی فعالیت‌های اجتماعی و طراحی محصول شروع به کار کرد و تا امروز توانسته به تحقق چند ده پروژه کمک کند که این روند با شتاب ادامه دارد...