معرفی سامانه کاریابی برای معلولین

این سامانه یک ایده خلاقانه جهت معرفی کار به معلولین می باشد.

البته در این سامانه امکان کسب درآمد و جود ندارد و هیچ به نظر نمی رسد که این سامانه به دنبال کسب درآمد باشد و فقط به عنوان معرفی مشاغل برای معلولین فعالیت می کند.

برداشتی آزاد از سایت نت استارت