اگر به دنبال یافتن ایده های ناب هستید و یا به دنبال مکانی برای یافتن شریک برای ایده تان, ایده باران بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

صاحب ایده
در صورتی که ایده جدید دارید و به دنبال تیمی برای اجرا هستید, ایده باران همراه مناسبی برای شما خواهد بود.

صاحب سرمایه
در صورتی که به دنبال ایده ای جدید برای سرمایه گذاری هستید,بد نیست پیشنهادات ایده باران را هم بررسی کنید.
اگر شما ایده جدیدی دارید و یا به دنبال ایده و کارآفرینی هستید ایده بارانی شوید.

نیروی همکار
ایده باران فرصت مناسبی برای همکاری در اجرای ایده ها فراهم کرده است.شما هم به این جمع بپیوندید.


مراحل کار:

گام اول: جذب و بررسی ایده ها(فعلا اولویت ما ایده های استارت آپی است)
گام دوم: بازارسنجی اولیه
گام سوم: اجرای ایده های تایید شده
گام چهارم: پیشبرد طرح ها