پروژه های خود را آسان، سریع و ارزان انجام دهید

شما می توانید تقریبا هر پروژه ای را مانند برنامه نویسی، طراحی و ترجمه از طریق پارس کار انجام دهید.
در بازار کار امروز به رقم مشکلات فراوان، استخدام کارمند بسیار مشکل شده است. این مشکل فقط برای کارفرما نمی باشد!
از یک طرف کارفرمایان مشکل تامین هزینه های دفتری، حقوق ،بیمه، مالیات و غیره و از طرف دیگر کارگران (کارمندان) مشکل پیدا کردن شغل، حقوق و شرایط مناسب را دارند.

چطور کار می کند:
• ابتدا مهارت های خود را از لیست انتخاب کنید
• از لیست فهرست پروژه ها، پروژه مورد نظر خود را پیدا کنید یا از طریق جستجو پروژه ها در صفحه اصلی با توجه به مهارت خود پروژه مورد نظر خود را بیابید.
• پیشنهادات خود را روی پروژه هایی که می خواهید انجام دهید ارسال کنید. (ارسال پیشنهاد برای این پروژه)
• پس از ایجاد بیعانه توسط کارفرما، کار را شروع کنید
• پس از پایان کار دستمزد خود را دریافت کنید