کسب درآمد اینترنتی از سیستم همکاری در فروشفایل " ثنافایل"

روش های کسب ودرآمد از سیستم ثنا فایل:

1) کسب درآمد با آپلود و فروش فایل های آموزشی+نرم افزار و...

2) کسب درآمد از بازاریابی و فروش فایل های موجود در سایت