نظرسنجی تلگرامی

زمان انتخابات:جمعه 25 اردیبهشت96    
نتایج نظرسنجی بی طرفانه وتوسط نرم افزار،لحظه ای نمایان می شود.
"تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران"
The presidential election of 1396
Islamic Republic of Iran