گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول


اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه 1تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران ص 3ارتباطروستایی در ایران ص 7واحد اندازه گیری ترافیک ص 8مراکز هرمینگ ص 10طرح مجتمع ص 11تکنولیژی انتقال در روستا ص 15بررسی فنی مدل خزری ص 18مدل کوهستانی ص 22مدل بیابانی ص 28
فصل دومدستور العمل ارائه طرح نهایی خطوط هوایی ص 31محافظت در مقابل جریان برق ص 32دستورالعمل احداث شبکه های خطوط هوایی

در مجاورت شبکه های انتقال نیرو ص 39مقدار ولتاژ و جریان شبکه ص 43وضعیت خطوط ارتباطی با شبکه های فشار قوی ص 46توضیحات ص 52جداول و نمودارها ص 54


فصل اولنقش ارتباطات و مخابراتاهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعهواکنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یک سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امکانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرک سریعتر و معقول تری می نماید.دستیابی به اطلاعات صحیح مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است که در نتیجه ارتباط سالمی را طالب است. غالبا برقراری ارتباط و کسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امکانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امکانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه کنونی نام برد.صور ابتدایی ارسال خبر . افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز کوهها . نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال 1840 که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریکه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فکری جوامع سیاسی و تسریع کننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی . فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته. بنحویکه توسعه و گسترش تکنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا کشوری به تکمولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهیابی در قافله پر شتاب کشورهای مترقی نائل نخواهد شد.جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل رسالت ارزشمندی است که در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن بر آمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملت های ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت های زورگو و استکباری جهانی برای بدست آوردن آمال آزادیخواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است که تجلی بارز و زندئه آن در جمهوری اسلامی طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر گردیده است.بنابر علل بالا ئو بسیاری از دلایل دیگر امروزه ملت ها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تکنیک های پیشرفته مخابراتی طرح های گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شرکت مخابرات استان مرکزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراکز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزایی را ایفا نموده است.

تاریخچه اتباط مخابراتی در ایران15 سال پس از ارسال علائم الکتریکی توسط مورس در ساعت 8 روز 24 ماه مه 1844 میلادی اولین خط تلگرافی بین تهران و اردوگاه چمن سلطانیه مورد بهره برداری واقع گردید این خط در سال 1243 از طریق جلفا به روسیه متصل گردید.

امپراطوری استعماری انگلیس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نیاز شدیدی به خطوط تلگرافی داشت و با پا فشاری خود نظر موافق دولت ایران را برای احداث خطوط تلگرافی خانقین . باختران. همدان. تهران. شیراز و بوشهر کسب نمود تا از طریق کابل دریایی بین بوشهر تا مرزهای شرقی ایران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوایی تا سال 1344 که خط سرتاسری مایکروویو مورد بهره برداری قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط کاهش یافت و حتی خطوط موجود در بسیاری از مسیرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال 1358 با توسعه برنامه روستایی استفاده از این خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتی از دوران قبل از مایکروویو فزونی یافت و هنوز هم این توسعه به نحو چشمگیری ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهری در ایران 9 سال بعد از مکالمه تلفنی گراهام بل( بیستم اسفند ماه )1255

در مسیر قطار تهران – ری مورد استفاده واقع شد و در سال 1292 با تاسیس شرکتی واگذاری تلفن در تهران شروع گردید. در سال 1316 تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سریعا این شماره ها به فروش رسید.

ارتباط بین شهری کشور پس از تاسیس تلفن شهری با اجرای خطوط تک سیمه شروع شد اما توسعه آن به کندی صورت می گرفت و خطوط هوایی به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از اشغال کشور در شهریور 1320 خطوط جدیدی توسط اشغالگران دایر گردید بطوریکه پس از تخلیه کشور حدود 2522 کیلومتر خط با پایه با مجموع 5610 کیلومتر باضافه دو ترمینال کاریر بین تهران و باختران . دو ترمینال سه کانالی بین تهران و اهواز . دو ترمینال بین همدان و تهران و یک ترمینال در باختران جهت ارتباط با بغداد به دولت ایران فروخته شد.

بدین لحاظ تکنیک خط هوایی و کاریر به شرکت پست و تلگراف منتقل شده و این سیستم بعنوان سیستم اصلی ارتباط شهری پذیرفته شد. در حالیکه در آن سالها استفاده از خطوط کواکسیال در ارتباط سایر نقاط دنیا متداول گردیده بود.

ارتباط اتوماتیک بین شهری از سال 1350 در کشور شروع شده و تعداد سه شهر در این سال به شبکه اتوماتیک بین شهری پیوست متعاقب آن تعداد 28 شهر در سال 1351 . 53 شهر در سال 1352 . 70 شهر در سال 1356 و تعداد 78 شهر در سال 1359 به شبکه کشوری پیوست.

در جهت ارتباط رادیویی در سال 1326 تعداد150 دستگاه 50 واتی تلگرافی خریداری و در شهرهای مختلف ایران نصب گردید. در سال 1331 نصب دستگاههای رادیویی چهارصد واتی شروع و تا سال 1337 تعداد 36 شهر ایران از طریق این سیستم ارتباط گرفتند. استفاده از سیستمهای رادیویی UHF و VHF قبل از سال 1358 منحصر به چند سیستم می شد که در پروژه INTS در فاصله سالهای 1347 تا 1351 نصب گردید و بعد از آن استفاده از سیستم های UHF و VHF محدود و صرفا به چند سیستم مجاری و ژاپنی محدود می شد . اما بعد از سال 1358 استفاده از UHFو VHF در شبکه های روستایی متداول گردید. ارتباط بین المللی نیز در روز 29 شهریورماه 1327 با ایران و لندن افتتاح گردید و امروزه این ارتباط از طریق ماهواره و شبکه های مایکروویو بصورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با اکثر کشورها برقرار است.

استفاده از شبکه های مایکروویو از سال 1343 با اولین خط مایکروویو بین حلقه دره و تهران معمول و امروزه اکثر شهرهای کشور زیر پوشش ارتباط مایکروویو قرار گرفته است.استراتژیاستراتژی تعیین تکنولوژی مخابرات بر اساس قبول تدریجی سیستمهای دیجیتال قرار گرفته و تکنولوژی روستایی به استفاده از سیستمهای رادیویی و کابل هوایی بجای سیستمهای قدیمی کاربر تاکید نموده است.تعداد مراجعین در ساعت شلوغآمار بدست آمده از دفاتر مخابراتی حاکی بر آن است که نعداد مراجعین در شلوغ ترین ساعت حدود 20% از کل مراجعین روزانه است.

شلوغ ترین ساعت دفاتر مخابراتی معمولا بین ساعت 11تا 12 صبح تخمین زده می شود و روزهای دوشنبه و چهار شنبه تعداد مراجعین بیشتر است.لذا اگر تعداد مراجعین روزانه روز دوشنبه به یک دفتر 40 نفر و روز چهارشنبه 36 نفر باشد میانگین مراجعین:38 = 36+40

2

بهتر است برآورد کرد:

نفر 8 = 760 = 20×38 = مراجعین ساعت شلوغ

100 100زمان اشغال خطزمان مکالمه از دفاتر مخابراتی به شهر بر خلاف سایر ممالک زیاد است. حد متوسط یک مکالمه دفاتر مخابراتی ایران از زمان شروع شماره گیری تا خاتمه مکالمه 6 دقیقه بر آورد شده است. بدیهی است در محاسبه فرض بر آن بوده است که درجه ارتباط شبکه حداکثر 3% باشد. یعنی اپراتور تقریبا با اولین شماره گیری به مقصد متصل شود. بدیهی است در شرایط کنونی از زمان شماره گیری تا خاتمه مکالمه بیش از 6دقیقه طول می کشد و این به علت نقص در سیستم اس.تی.دی کشور است که با اقداماتی که انجام گرفته است انشاا... این نقیصه برطرف خواهد شد.زمان اشغال مدار به شرح ذیل است:برداشتن گوشی 5 ثانیه

شماره گیری 7 رقم 20 ثانیه

انتظار تا پاسخ به مکالمه 15 ثانیه

مدت مکالمه 300 ثانیه

گذاشتن گوشی 5 ثانیه

جمع کل 345 ثانیهدرجه ارتباط:منظور از درجه ارتباط آن است که در طراحی پیش بینی گردد که مشتری با چند مرتبه شماره گیری موفق به تماس با مقصد می گردد. برای مثال درجه ارتباط یک درصد به مفهوم آنست که درصد مرتبه شماره گیری یکمرتبه موفق به اخذ تماس نشویم و درجه ارتباط 3 در صد به مفهوم 3 اخطار در 100 شماره گیری است. لذا هرچه درجه ارتباط بهتر باشد به مدار بیشتری نیاز داریم.مراکز هومینگ ( طرح مجتمع ):در جهت تهیه طرح روستا یکی از مسائل فوق العاده مهم تهیه طرح مجتمع است. زیرا ارتباط یک روستا ممکن است تحت تاثیر سایر نقاط قرار گیرد. لذا در جهت جلوگیری از دوباره کاری و پیاده نمودن یک طرح که از جنبه های فنی و اقتصادی بررسی کامل شده باشد. تهیه طرح بصورت مجتمع لازم الاجرا است. برای مثال فرض نمایید که روستای A در برنامه سال جاری قرار گرفته باشد و پس از برآورد ترلفیک معلوم گردید که یک مدار برای این روستا کفایت می کند. لذا طرح احتمالا از طریق سیستم VHF ارتباط این روستا پیش بینی می کند اگر روستای B در سال بعد در برنامه قرار گیرد و ارتباط آن از طریق ترانزیت A مقدور باشد لذا لازم است سیستم VHF تعویض شود.

تغییرات پی در پی که هم اکنون در ارتباط روستایی مطرح است دلیل دو عامل اصلی است:

اول اینکه برنامه منظم روستایی در دسترس نبوده است.

دوم اینکه در گذشته به تهیه طرح های مجتمع کمتر توجه شده است.

از این نظر لازم و ضروری است که از تهیه طرح بصورت مجزا جدا خودداری شده و طرح ها بصورت مجتمع تهیه گردد.طرح مجتمعدر طرح مجتمع لازم است روستاهای یک منطقه با خصوصیت مشابه و یکسان بررسی گردیده و حتی المقدور مرکزی بعنوان نقطه توزیع یا مرکز هوم انتخاب شود.

این نقطه لازم است دارای خصوصیت ذیل باشد:

الف: دارای مرکز سوئیچ خودکار بین شهری باشد.

ب: حتی المقدور تعدادی از ترافیک روستاها راتخلیه نماید.

پس از مشخص شدن نقاط روستایی و نقطه هوم ترافیک هر روستا به نقطه هوم تعیین می گردد. به شکل 4 مراجعه گردد.کاربرد RSS دیجیتال ( TDMA ) در مدل کوهستانیدر حات های مختلف بالا کاربرد سیستم های UHF را جهت تامین ارتباط نقاط B و C و D و E مورد بحث قرار دهیم. مسئله ای که در این بررسی باید مورد توجه قرار گیرد باند فرکانس های مورد نیاز جهت این سیستم ها می باشد. به ان معنی که برای هر لینک UHF به کار گرفته شده یک زوج فرکانس مستقل بایستی منظور گردد و این مسئله در جاهایی که نیاز به نصب لینک های بیشتر UHF و VHF باشد ما را دچار اشکال خواهد نمود. برای جلوگیری از بروز این اشکال عمده یکی از مهمترین و مدرن ترین سیستم های رایج در کشورهای پیشرفته کاربرد سیستم های TDMA یا به عبارت دیگر RSS دیجیتال است. سیستم های مذکور را با یک ایستگاه اصلی ( BASE STATION ) جهت تامین ارتباط نقاط اطراف و یک رپیتر جهت ارتباط نقاط دورتر حداکثر با دو زوج فرکانس می توان بکار گرفت و تا 20 مشترک یا بیشتر را با در نظر گرفتن ترافیک های آنها ارتباط دارد.ارزیابی مدل های مخابراتی:ارزیابی این سه مدل نشان می دهد که سیستم RSSدیجیتال ( که در اصطلاح بین المللی بنام TDMA معروف است ) کاربرد مفیدی در ارتباط روستایی دارد بدیهی است جنبه های فنی مسئله در استفاده از سیستم RSS نبایستی فراموش گردد. استفاده از این سیستم در روستاهای با ترافیک زیاد نه تنها کار برد ندارد بلکه ارتباط سایر نقاط کوچک از یک سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. توسعه ارتباط روستا از طریق این سیستم به سادگی هرچه تمام تر صورت می گیرد. کافی است در راک مربوطه یونیت مدار دوم یا سوم را اضافه نماییم . هزینه افزایش مدار 6/1 هزینه سیستم فرعی می باشد. استفاده از کابل هوایی مهار سرخود نیز در فواصل کوتاه کاربرد خوبی در مدل خزری دارد . به عبارت دیگر روستاهایی که در فواصل نزدیک شهر قرار دارند و ترافیک آنها قابل توجه است می توان زیر پوشش شبکه های کابل هوایی قرار داد.

استفاده از پی . سی . ام روی کابل هوایی نیز می تواند مفید باشد. تجربه این سیستم در منطقه صومعه سرادر سال جاری پیاده شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد. استفاده از سیستم های رادیویی UHF و VHF در فواصل طولانی مفیدتر است. بدیهی است کارشناس

طراحی نبایستی صرفا با مراجعه به دستورالعمل های مدل مخابراتی سیستم مورد نظر را انتخاب نماید . بلکه این مدل ها نمودارها . راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیم کارشناس طراح می باشد. در تهیه طرح علاوه بر رعایت موارد فنی و اقتصادی اعلام شده ابتکار کارشناس رکن اساسی در طرح مناسب خواهد بود.