معاون آموزش دفتر مطالعات فضای مجازی قم گفت:مهمترین دسته بندی ها اسیب های فضای مجازی کمرنگ کردن ارتباط خانوادگی است در درجه بعد اهمیت سرقت اطلاعات است.


حجت الاسلام فروهر معاون آموزش دفتر مطالعات فضای مجازی قم و پژوهشگر فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج با اشاره به خطرات فضای مجازی برای جامعه و تهدیداتی که برای خانواده و کاربران ان وجود دارد، گفت: فن اوری های جدید به همراه محاسن خود تهدیداتی هم به همراه دارند که این تهدیدات دسته بندی های متعددی هم چون اخلاقیات ارتباطات در بخش اجنماعی و خانوادگی دارد. وی خاطرنشان کرد: خانواده های امروز متاثر از فن اوری های جدید خصوصا بحث فضای مجازی دچار اسیب های شده اند و همه به نحوی درگیر این اسیب ها هستند که این اسیب ها هم دسته بندی های متعددی دارد. نوع جدید اعتیاد به اینترنت پرخاشگری ها عدم تحرک و چاقی در نوجوانان چند نوع اسیب عدم استفاده صحیح از این فضا هستند. حجت الاسلام فروهر با بیان جز مهمترین دسته بندی ها اسیب های فضای مجازی کمرنگ کردن ارتباط خانوادگی است در درجه بعد اهمیت سرقت اطلاعات است، گفت: یعنی خانواده ها که با فضای مجازی تعامل دارند و متاسقانه سودا لازم برای خضور و استفاده از فضای مجازی را ندارند در معرض اسیب هستند. 

منبع: خبرگزاری بسیج