فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری فردی خبر داد که تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد را در فضای مجازی منتشر می‌کرد.


پلیس علی پورکاوه بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی او در فضای مجازی کرده‌اند بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتای شهرستان کاشان قرار گرفت.

با مردی که تصاویر خصوصی مردم کاشان را انتشار می داد چه کردند؟
وی افزود: مأموران با انجام فعالیت‌های تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی به مردم توصیه کرد: اطلاعات شخصی و عکس‌های خانوادگی خود را جهت پیشگیری از سرقت و سوءاستفاده، در شبکه‌های اجتماعی تبادل نکنند، شبکه‌های اجتماعی حریم امن و خصوصی شما نیستند.

پورکاوه خطاب به کاربران فضای مجاز تأکید کرد: سعی نکنید به مزاحمان اینترنتی پاسخ دهید، آن‌ها شخصیت ضداجتماعی دارند، به دوستان شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید، ممکن است با یک مجرم اینترنتی دوست شده باشید، کاربران مزاحم را مسدود کرده و موضوع را با پلیس فتا در میان گذارید، به ایمیل‌های ناشناس هیچ‌گونه پاسخی ندهید.

منبع: خبرگزاری فارس