فروش مستقیم، یعنی بازاریابی و یا همان خرده فروشی محصولات و خدمات به دور از مکان ثابت تجاری، نامی آشنا برای تمامی کسانی است که اشتغال به کار بازاریابی دارند.

 فروش مستقیم، یعنی بازاریابی و یا همان خرده فروشی محصولات و خدمات به دور از مکان ثابت تجاری، نامی آشنا برای تمامی کسانی است که اشتغال به کار بازاریابی دارند. فروش مستقیم به عنوان شناخته ترین روش بین المللی برای فروش و عرضه محصولات است که با دو روش تک سطحی و چند سطحی صورت می گیرد.
در روش بازاریابی یا فروش مستقیم تک سطحی که با نام اختصاریSLM (single- level marketing) نیز شناخته می شود؛ بازاریابان فقط برای فروش شخصی شان پورسانت دریافت می کنند و امکان تشکیل تیم فروش و دریافت پورسانت از حجم فروش گروهی را ندارند. یعنی تمامی پورسانت ها و پاداش ها براساس عملکرد فروش شخصی بازاریاب و یا فروشنده پرداخت می شود.
روش دیگر بازاریابی چند سطحی با نام اختصاریMLM(multi- level marketing) است که در آن فروشندگان و یا همان بازاریابان علاوه بر دریافت پورسانت از حجم فروش شخصی شان، می توانند از افراد دیگر نیز حمایت کرده و با تشکیل تیم فروش در ازاء فروش زیر مجموعه شان نیز پورسانت دریافت کنند.
این دو روش بازاریابی با اینکه اهداف و روش فعالیت مشابهی دارند، اما در نحوه پورسانت دهی شان با یکدیگر متفاوت هستند و همین موضوع در داخل کشور زمینه سوء استفاده از حرفه بازاریابی شبکه ای یا همان بازاریابی چند سطحی را به وجود آورده است.
به تازگی برخی از شرکت ها که موفق به اخذ مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای نشده اند، از روش جدیدی برای گریز از قانون استفاده کرده و با گذاشتن نام بازاریابی تک سطحی بر روی فعالیت خود فعالیتی مشابه با فعالیت شبکه ای را در پیش گرفته اند. گواه این ادعا بررسی طرح درآمدی این شرکت ها است که در آن به وضوح اختصاص پاداش به فروش های انجام گرفته توسط اعضای سطر یک کارشناسان فروش را می توان مشاهده نمود. ریشه این معضل و فعالیت افراد در شرکت هایی که فاقد مجوز هستند در عدم اگاهی آنان از تعریف علمی برخی از مفاهیم پایه ای در صنعت فروش مستقیم است. اگر افراد علاقه مند به فعالیت بازاریابی سطح اطلاعات علمی شان در زمینه این حرفه را بالا برند دیگر هیچ کس با هیچ عنوان و شغلی نمی تواند با بهانه های مختلف و جعل واژه ای اقدام به سوء استفاده و وارد کردن خسارات مالی به آنان نماید. تنها راه حل معضلات موجود در حرفه بازاریابی کشور بالا بردن سطح اطلاعات علمی در این زمینه و فرهنگ سازی در سطح گسترده است تا علاقه مندان مورد سوءاستفاده سودجویان از نام بازاریابی شبکه ای قرار نگیرند.
منبع : ایران هشدار