فکر می‌کنید کل اینترنت جهان چقدر وزن داشته باشد؟ متخصصان پاسخ این سوال را یافته‌اند.

اینترنت؛ سرویسی که کمتر از سه دهه از عمر مفید آن می‌گذرد؛ خدمتی که شاید بشر فکر نمی‌کرد روزی اکثر فعالیت‌های روزانه و کارهای اداری‌اش را با کمک آن انجام دهد و احتمالا در آینده‌ای نزدیک تمام ارکان زندگی مبتنی بر این ساخته دست بشر باشد. امروز حتی تصور اینکه حتی یک روز اینترنت در دسترس بشر نباشد غیرممکن است.

اما محققان به حقیقتی جالب درباره این خدمت بی‌بدیل دست یافته‌اند و آن اینکه کل اینترنت جهان توسط 540 میلیارد تریلیون الکترون نگهداری می‌شود که در کمال تعجب مجموع همه آنها حتی 50 گرم هم نمی‌شود! یعنی به عبارت دیگر وزن داده‌های کل جهان با وزن یک عدد توت فرنگی برابر است.  


منبع: خبرنگاران جوان