استخدام و کسب درآمد در زینگ به دوصورت زیر :


متصدیان، انبارداران و واسطه ها

علاوه بر شرکت هایی که به صورت مستقیم بارهای خود را در اپلیکیشن زینگ اعلام می نمایند، متصدیان، ترخیص کاران، انبارداران و سایر افرادی که به صورت سنتی در سیستم حمل و نقل مسئولیت هماهنگی با شرکت های باربری و رانندگان را برعهده داشته و به نوعی ذینفع این فعالیت می باشند، با استفاده از سیستم زینگ می توانند ضمن کار کردن با تمام رانندگان زینگ، کمیسیون خود را به صورت سیستماتیک از طریق نرم افزار دریافت نمایند.

چنانچه شما به طور سنتی به عنوان متصدی، انباردار یا واسطه در اعلام و ثبت بار فعالیت می کنید و مشتریانی که سفارش بار دارند را می شناسید، می توانید به عنوان واسطه، بارهای آنان را در زینگ ثبت کرده و از پورسانت قابل توجهی برخوردار شوید. 

همچنین افرادی که در شهرستان ها یا روستاها، کشاورزان و صنعتگرانی را می شناسند که توانایی استفاده از این اپلیکیشن را ندارند، می توانند به عنوان واسطه، بارهای آنان را اعلام کرده و کمیسیون خود را دریافت نمایند.

برای دانلود و عضویت در اپلیکیشن زینگ، به صفحه دانلود نرم افزار زینگ مراجعه نمایید.


کار در منزل

هر فردی می تواند با معرفی شرکت ها یا رانندگانی که زینگ به کار آنها می آید، از زینگ درآمد کسب کند. برای این کار باید ابتدا در اپلیکیشن زینگ ثبت نام نموده و کد بازاریابی دریافت نمایید و سپس از روش های زیر درآمد کسب نمایید:

معرفی شرکت ها:
چنانچه شرکتی از طریق کد بازاریابی شما عضو سایت شود، در اولین سفارشی که توسط شرکت ثبت می شود، مبلغ 25 هزار تومان به حساب شما منظور خواهد شد. بدین ترتیب با معرفی روزانه 6 شرکت، می توانید ماهانه حدود 3 میلیون تومان درآمد داشته باشید.

معرفی بازاریاب:
چنانچه فرد دیگری به عنوان بازاریاب از طریق معرفی شما عضو اپلیکیشن شود، شما معادل 10% از درآمد او را نیز دریافت خواهید کرد.

برای دانلود و عضویت در اپلیکیشن زینگ، به صفحه دانلود نرم افزار زینگ مراجعه نمایید.


زینگ دارای نماد اعتماد الکترونیک است