اجرای پوشش سقف سوله ویلایی و سقف شیروانی

پیشرفتترین پوشش سقف شیروانى 

اجراى پوشش سقف(شیروانى)سوله با انواع ورقهاى رنگى.گالوانیزه،طرح سفال،تورى و پشم شیشه

خمکارى و برشکارى اکبرنژاد 

قبول خم و برش ورقهاى روغنى،گالوانیزه،رنگى،نما،لمبه،             فلاشینگ،آبرو و....

آدرس :   تهران:»  بازار آهن:»  مکان اتوبان آزادگان

تلفن :    09126348377

ایمیل   :  hashemakbarnzhad@gmail.com


http://s9.picofile.com/file/8309231700/%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_1_.jpghttp://s8.picofile.com/file/8309231718/%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_2_.jpghttp://s9.picofile.com/file/8309231726/%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_3_.jpg

پیشرفتترین پوشش سقف شیروانى 

اجراى پوشش سقف(شیروانى)سوله با انواع ورقهاى رنگى.گالوانیزه،طرح سفال،تورى و پشم شیشه

خمکارى و برشکارى اکبرنژاد 

قبول خم و برش ورقهاى روغنى،گالوانیزه،رنگى،نما،لمبه،             فلاشینگ،آبرو و....

آدرس :   تهران:»  بازار آهن:»  مکان اتوبان آزادگان

تلفن :    09126348377

ایمیل   :  hashemakbarnzhad@gmail.com

http://s9.picofile.com/file/8309231750/%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_4_.jpghttp://s9.picofile.com/file/8309231768/%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_5_.jpg