سیستم همکاری در فروش فایل "می فایل"

یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین سیتم های همکاری در فروش فایل است که دارای مجوز "ای نماد" از سازمان صنعت و معدن و تجارت است و همچنین دارای نماد "ثبت نشان تجاری" از وزارت ارشاد می باشد .