دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته 

زنجان   11 ال 14 دی ماه 97 با حضور شرکتهای بزرگ داخلی  بصورت  تخصصی برگزار خواهد شد.

تلفن تماس

09141526335 و 09142899059


زنجان نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان