کسب درآمد اینترنتی با سانا فایل

در سانا فایل به دو طریق می توانید کسب درآمد داشته باشید:

1) فروش فایل های ارزشمند خود

2) بازاریابی فایل های دیگر کابران