همکاری در فروش یا Affiliate Marketing چیست؟

همکاری در فروش ، نوعی از بازاریابی‌ است که همه افراد می توانند به عنوان همکار در فروش وارد عمل شوند. نمایش‌دهنده‌ها می توانند صاحبان وب‌سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی باشند و یا اینکه بصورت حضوری کسب و کارها و یا افراد را ثبت‌نام کرده و برای همیشه آن‌ها را زیر مجموعه خود قرار دهند که با تبلیغ و یا معرفی کالاها، محصولات و خدمات (فروش فعال) مخاطبان خود را به (وب‌سایت فروش فعال) فرستاده و در ازای فروش کالا، محصولات، ارائه‌ خدمات، ثبت‌نام کسب و کارها و افراد و هر کلیکی که توسط تبلیغات شما انجام می پذیرد، از (فروش فعال) کمیسیون دریافت کنند.

 

https://saleactive.com/affiliate-marketing/