خدمات پرینت سه بعدی طراحی مدلسازی تاتون

خدمات پرینت سه بعدی تاتون

نمونه سازی قطعه صنعتی جهت قالب سازی و ریخته گری
ماکت سازی و مدل سازی اجزا معماری

مهندسی معکوس

پرینت انواع قطعات غیر صنعتی -دکوری-مجسمه....

طراحی و ساخت انواع پروژه و دستگاههای صنعتی و غیر صنعتی

طراحی انواع جیگ و فیکسچر

طراحی انواع ابزار کنترلی و ابزار دقیق و پنل&گیج

طراحی و ساخت انواع مکانیزم ثابت و حرکتی

طراحی با نرم افزار کتیا و سالیدوورک

شهرقدس-خ امامزاده بلوار هاشمی رفسنجانی امامزداده حضرتین مجتمع خدمات خودریی پلاک ۱۸۹ تلفن ۰۹۱۲۲۵۰۱۲۶۳
پرینت سه بعدی
مهندسی معکوس
خدمات طراحی صنعتی
خدمات طراحی صنعتی
مدلسازی
شهرقدس
جیگ فیکسچر
طراحی مکانیزم
نقشه کشی صنعتی

شهرقدس-خ امامزاده بلوار هاشمی رفسنجانی امامزداده حضرتین مجتمع خدمات خودریی پلاک ۱۸۹ تلفن ۰۹۱۲۲۵۰۱۲۶۳